FORO AVOGADOS LUGO, S. C. P. foi fundado o día 1 de xuño de 1989, polos actuais socios Xosé Manuel Fernández Varela e Alberte X. Rodríguez Feixóo.

Dende o seu nacimento, e por mor da filosofía que inspira o despacho, estivo inmerso nun continbuo proceso de expansión e modernización que o levou a abarcar a práctica de diversos ámbitos do dereito, e completar un equipo humano altamente especializado, á altura da complexidade propia do exercicio da avogacía na sociedade actual.

Nisa liña de expansión, tanto polo que a medios humanos como técnicos respeita, a adaptación aos tempos levou a mudar a sua ubicación, estabelecida inicialmente no número 7 da rúa de Quiroga Ballesteros, no centro murado da cidade de Lugo (1989-1993), ao número 4 da mesma… Ver máis